bezpieczeństwo, Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, koperta, Malowanie, malowanie cienkowarstwowe, malowanie parkingu, malowanie ulic, malowarka, martwe pole, miejsce dla osób niepełnosprawnych, oznakowanie, oznakowanie cienkowarstwowe, oznakowanie poziome, parking, titan

Malowanie oznakowania parkingu – Białystok

W ostatnim czasie wymalowaliśmy oznakowanie na terenie parkingów przy szpitalach USK i UDSK w Białymstoku. Zastosowane metody to malowanie cienkowarstwowe, […]