...

Wyposażenie drogowe

Malowanie oznakowania parkingu – Białystok

oznakowanie-poziome-szpital-wyposazenie-drogowe

W ostatnim czasie wymalowaliśmy oznakowanie na terenie parkingów przy szpitalach USK i UDSK w Białymstoku. Zastosowane metody to malowanie cienkowarstwowe, a napis „karetki” został wykonany z termoznaku.

Nasze działania miały na celu poprawę czytelności i bezpieczeństwa na terenie parkingów szpitalnych, umożliwiając szybkie i skuteczne zlokalizowanie odpowiednich miejsc dla pojazdów służbowych.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub potrzebują dodatkowych informacji, zachęcamy do kontaktu z nami. Jesteśmy gotowi sprostać Państwa potrzebom i zapewnić wysoką jakość świadczonych usług.

Galeria z realizacji

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.