...

Wyposażenie drogowe

Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego

Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego to narzędzia dbające o bezpieczeństwo ruchu drogowego takie jak:

 

Słupki:
 • słupki prowadzące (U1a, U-1b, U-1f),
 • słupki krawędziowe (U-2),
 • tablice prowadzące (U-3a – U-3e),
 • tablice rozdzielające (U-4a – U4c)
 • słupki przeszkodowe (U-5a, U-5C),
 • tablice kierujące (u-6a, U-6D).
Zabezpieczenie ruchu pojazdów i pieszych:
 • progi zwalniające,
 • progi podrzutowe,
 • słupki blokujące,
 • lustra drogowe.
Zabezpieczenie robót drogowych:
 • zapory drogowe (U-20a-b),
 • tablice kierujące przy robotach drogowych (U-21a-f),
 • taśmy ostrzegawcze (U-22),
 • pachołki drogowe (U-23a-d),
 • tablice uchylne z elementami odblaskowymi (U-24),
 • separatory (U-25a-c),
 • tablice ostrzegawcze (U-26),
 • tablice zamykające (U-26a-d),
 • tablice wcześnie ostrzegające (U-27),
 • kładki dla pieszych (U-28), Zabezpieczanie robót w pasie drogowym (U-20a-b – U-28)
 • punktowe elementy odblaskowe,
 • taśmy odblaskowe nawierzchniowe,
 • znaki wskazujące objazd,
 • znaki kierujące na drodze objazdowej,
 • tablice kierujące pieszych,
 • światła ostrzegawcze.

Galeria z realizacji

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.