...

Wyposażenie drogowe

Oznakowanie grubowarstwowe

Oznakowanie poziome jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na bezpieczeństwo na drodze. W swojej ofercie posiadamy profesjonalne malowanie grubowarstwowe, zwane inaczej malowaniem chemoutwardzalnym.

 

Czym jest malowanie grubowarstwowe?

Malowanie grubowarstwowe, to te technika, która charakteryzuje się niezwykłą trwałością, odpornością na ścieranie oraz warunki atmosferyczne. Polega na nałożeniu na zimno masy warstwą o grubości od 0,9mm do 5mm. Masy te nakładane są maszynowo lub ręcznie. Dzięki technice odręcznej można wykonać bardzo precyzyjnie detale i drobne szczegóły. Malowanie chemoutwardzalne najczęściej spotkamy w miejscach o zwiększonym natężeniu ruchu. Są to przede wszystkim parkingi, lotniska, autostrady.

Jakie są zalety malowania grubowarstwowego?

Zdecydowanie jest to trwałość i odporność. W tym wypadku jest ona 5-krotnie większa niż w przypadku oznakowania cienkowarstwowego, a także większe niż termoplastycznego. Ponadto, gwarantuje doskonałą widzialność o każdej porze dnia i nocy, a także maksymalną odporność na niskie i wysokie temperatury (w tym czynniki atmosferyczne).

Malowanie grubowarstwowe (chemoutwardzalne) dzielimy na gładkie i strukturalne.

Technika ta charakteryzuje się bardzo dużą trwałością i odpornością na ścieranie.

Ten rodzaj malowania gwarantuje doskonałą widoczność zarówno w dzień, jak i w nocy, bez względu na warunki atmosferyczne.

Podstawowe dane techniczne oznakowania chemoutwardzalnego:

  • masy nakładane na zimno warstwą o grubości od 0,9 mm do 5 mm;
  • nakładane maszynowo lub ręcznie (wykonywanie detali);
  • trwałość 4-5 razy większa niż oznakowania cienkowarstwowego i wyższa niż termoplastycznego;
  • dobra widzialności w dzień i w nocy;
  • duża odporność na niskie i wysokie temperatury.

Galeria z realizacji

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.