...

Wyposażenie drogowe

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe

wyposazeniedrogowe.pl-oznakowanie-poziome

Przy realizacji oznakowania poziomego najczęściej stosowaną techniką jest oznakowanie cienkowarstwowe.

W procesie malowania wykorzystuje się farby akrylowe.

Zaletą zastosowania takich farb jest bardzo krótki czas schnięcia, dzięki czemu utrudnienia w ruchu pojazdów zostają ograniczone do niezbędnego minimum.

Podstawowe dane techniczne oznakowania cienkowarstwowego:

  • farby nakładane warstwą o grubości od 0,3 mm do 0,8 mm;
  • aplikacja poprzez natrysk hydrodynamiczny;
  • kolor biały lub inne dopuszczone przepisami;
  • zapewnienie odblasku poprzez natrysk mikrokulek odblaskowych.

Korzyści ze stosowania oznakowania poziomego cienkowartstwowego:

  • Szybkie schnięcie farb akrylowych minimalizuje utrudnienia w ruchu.
  • Wysoka trwałość i odporność na warunki atmosferyczne.
  • Estetyczny wygląd oznakowania poprawia wizerunek drogi.
  • Zastosowanie wysokiej jakości farb gwarantuje długotrwałą widoczność.

Galeria z realizacji

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.