...

Wyposażenie drogowe

Zimowe utrzymanie

W naszej ofercie znajduje się zimowe utrzymanie placów, parkingów, chodników, terenów firm, zakładów pracy i obiektów handlowych itp.

 

Nasze usługi obejmują:

  • odśnieżanie mechaniczne przy pomocy pługopiaskarki,
  • odśnieżanie ręczne,
  • posypywanie solą lub mieszanką soli z piaskiem,
  • wywóz śniegu,
  • sprzedaż soli drogowej.

Galeria z realizacji

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.