malowanie cienkowarstwowe, miejsce dla osób niepełnosprawnych, oznakowanie cienkowarstwowe, oznakowanie poziome

Malowanie miejsc dla osób niepełnosprawnych

Przeprowadziliśmy wykonanie oznakowania miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Nasze działania miały na celu zapewnienie odpowiednich warunków dostępu i komfortu […]