...

Wyposażenie drogowe

Malowanie miejsc dla osób niepełnosprawnych

oznakowanie-miejsc-niepelnosprawnych-wyposazenie-drogowe

Przeprowadziliśmy wykonanie oznakowania miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Nasze działania miały na celu zapewnienie odpowiednich warunków dostępu i komfortu dla osób z ograniczoną mobilnością. Dzięki naszej pracy, teren ten jest teraz lepiej dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, co przyczynia się do poprawy ich jakości życia oraz zapewnienia równych szans w korzystaniu z miejskiej infrastruktury.

Jesteśmy dumni z możliwości wspierania integracji społecznej poprzez dostarczanie rozwiązań infrastrukturalnych, które uwzględniają potrzeby wszystkich mieszkańców.

Galeria z realizacji

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.