Malowanie, malowanie ulic, oznakowanie, oznakowanie cienkowarstwowe, oznakowanie grubowarstwowe, oznakowanie poziome, usuwanie oznakowania poziomego

Usuwanie oznakowania poziomego

Malowanie parkingów, garaży, magazynów, czy hal zazwyczaj wymaga odpowiedniego przygotowania powierzchni, zwłaszcza jeżeli dany obiekt zmienia swoje przeznaczenie. Naszym klientom […]