bezpieczeństwo, Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, oznakowanie, parking, słupek blokujący, słupki z łańcuchem, u12c

Montaż słupków z łańcuchem Zielona Góra

W ostatnim czasie montowaliśmy biało-czerwone słupki U-12 wraz z łańcuchami. Słupki z łańcuchami idealnie się nadają do rozdzielenia rzędów parkowania […]