...

Wyposażenie drogowe

Montaż słupków z łańcuchem Zielona Góra

slupki-z-lancuchem-wyposazenie-drogowe

W ostatnim czasie montowaliśmy biało-czerwone słupki U-12 wraz z łańcuchami.

Słupki z łańcuchami idealnie się nadają do rozdzielenia rzędów parkowania na parkingach oraz ograniczenia postoju pojazdów poza wyznaczonym terenem. Dzięki nim możliwe jest klarowne oznaczenie obszarów przeznaczonych dla pojazdów oraz zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na terenie parkingu. Jesteśmy zadowoleni, że możemy przyczynić się do efektywnego zarządzania przestrzenią parkingową i poprawy komfortu korzystania z niej.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub potrzebują dodatkowych informacji, zachęcamy do kontaktu z nami. Jesteśmy gotowi sprostać Państwa potrzebom.

Galeria z realizacji

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.