...

Wyposażenie drogowe

Znaki drogowe

znaki-drogowe-wyposazenie-drogowe

W przekazie informacji o ruchu drogowym ważną rolę odgrywają znaki drogowe, które umożliwiają sprawny i bezpieczny jego przebieg. Mają one na celu: regulowanie i prowadzenie ruchu, a także ostrzeganie i informowanie.

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego ZNAKI DROGOWE – SKLEP

Wybierając z szerokiej oferty znaków drogowych należy szczególną uwagę zwrócić na następujące elementy: wielkość znaków, wymiary oraz odpowiednia widoczność, z czym związana jest kolorystyka, odblaskowość i miejsce lokalizacji. To od nich zależy czy znaki będą czytelne i spełnią swoje funkcje.

Wielkość znaku jest istotna, ponieważ zwraca uwagę obserwatora i przekazuje mu w jednoznaczny sposób niezbędne informacje. Powinna być ona dobrana według klasy technicznej i administracyjnej oraz rodzaju drogi, a także miejsca lokalizacji.

Wymiary znaków zależą od widoczności oraz względów estetycznych i oszczędnościowych i muszą być zgodne ze standardowymi kryteriami.

Oferowane przez nas znaki drogowe są widoczne w każdych warunkach pogodowych, co pozwala na ich błyskawiczną identyfikację. W celu zapewnienia odpowiedniej widoczności po zmroku lub w trudnych warunkach atmosferycznych w naszych znakach drogowych stosujemy podświetlenie lub odblaski.

Wielkość znaku jest bardzo ważna, ponieważ zwraca ona uwagę obserwatora i przekazuje mu w jednoznaczny sposób informacje, dlatego powinna być ona dobrana według klasy technicznej i administracyjnej oraz rodzaju drogi a także miejsca lokalizacji.

Skontaktuj się z nami w celu wybrania znaków drogowych, które spełnią obowiązujące kryteria.

Rodzaj wielkości znaków Klasa i rodzaj drogi, miejsce usytuowania
Znaki wielkie(W)
 • na autostradach, umieszczane przy jezdniach głównych,
Znaki duże (D)
 • na drogach ekspresowych, umieszczane przy jezdniach głównych,
 • na drogach dwujezdniowych poza obszarem zabudowanym,
 • na drogach dwujezdniowych w obszarze za-budowanym, na których dopuszczalna prędkość jest większa niż 60 km/h,
Znaki średnie(S)
 • na łącznicach autostrad i dróg ekspresowych,
 • na jednojezdniowych drogach krajowych i wojewódzkich,
 • na drogach powiatowych, z wyjątkiem drogowskazów tablicowych,
Znaki małe (M)
 • na drogach gminnych,
 • drogowskazy tablicowe na drogach powiatowych,
Znaki mini (Ml)
 • na słupkach przeszkodowych i tablicach kierujących,
 • na drogach w obszarze zabudowanym, gdy warunki drogowe nie pozwalają na stosowanie znaków większych lub zastosowanie większych znaków pogorszyłoby warunki widoczności pieszych na przejściu dla pieszych,
 • na wąskich uliczkach zabytkowych miast.

Galeria z realizacji

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.