bezpieczeństwo, Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, oznakowanie, parking, próg podrzutowy, próg zwalniający

Montaż progów podrzutowych Konin

Progi podrzutowe zostały zamontowane na wyjeździe z parkingu w celu uniemożliwienia wyjeżdżania pojazdów na tzw. ogonie. Nasze działania miały na […]