bezpieczeństwo, Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, Malowanie, malowanie cienkowarstwowe, malowanie parkingu, malowanie ulic, organizacja ruchu, oznakowanie, oznakowanie cienkowarstwowe, oznakowanie poziome, parking, próg podrzutowy, próg zwalniający, przejście dla pieszych, słupek blokujący, słupek elastyczny, słupki blokujące

Montaż słupków elastycznych oraz malowanie parkingu Poznań

Na zlecenie wspólnoty mieszkaniowej wykonaliśmy projekt oraz malowanie miejsc postojowych na parkingu w Poznaniu. W ramach naszych prac przeprowadziliśmy również […]