bezpieczeństwo, Malowanie, malowanie cienkowarstwowe, próg podrzutowy, próg zwalniający, przejście dla pieszych, znaki pionowe

Budowa progu zwalniającego wraz z oznakowanie poziomym i pionowym

Przeprowadziliśmy budowę progu zwalniającego z kostki betonowej oraz dokonaliśmy zmiany stałej organizacji ruchu pod względem oznakowania poziomego i pionowego. Nasze […]