bezpieczeństwo, Malowanie, malowanie cienkowarstwowe, oznakowanie, oznakowanie cienkowarstwowe, oznakowanie poziome

Malowanie znaku zakaz parkowania

Przeprowadziliśmy malowanie znaku B-36 – zakaz parkowania. Znak został namalowany na drodze pożarowej. Nasze działania miały na celu zapewnienie klarownego […]