...

Wyposażenie drogowe

Oznakowanie parkingów i hal garażowych

Odpowiednio i precyzyjnie oznakowany parking to podstawa bezpieczeństwa zarówno dla pieszych, jak i kierowców.

 

W zakres naszych usług wchodzi:

 • wyznaczanie miejsc parkingowych wraz z numeracją
 • malowanie przejść dla pieszych
 • oznakowanie martwych pól
 • wyznaczanie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością
 • montaż odbojnic
  malowanie znaków informacyjnych
 • montaż oznakowania pionowego, a zwłaszcza tablic informacyjnych, znaków drogowych, czy luster poprawiających widoczność. 

Malowanie poziome na parkingach i w garażach.


W naszej ofercie znajduje się oznakowanie garaży podziemnych, parkingów w centrach handlowych, a także parkingów przed obiektami usługowymi, szpitalami, czy biurowcami. Prawidłowe oznakowanie zarówno poziome, jak i pionowe takich miejsc, gwarantuje bezkolizyjną i bezpieczną komunikację, a także minimalizuje ryzyko nieszczęśliwych wypadków.

Malowanie parkingów zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.


Malowanie każdego parkingu planujemy zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa, a także aktualnymi zasadami BHP. Używamy nowoczesnych sprzętów, które zapewniają precyzję wykonanie, a także wysokiej jakości materiałów, które gwarantują odporność i nieścieralność, mimo natężonego ruchu. Wykonane przez nas malowanie miejsc parkingowych będzie czytelne i wyraźne przez wiele lat.

Galeria z realizacji

Oznakowanie parkingów i hal garażowych

blog-scaled
Odpowiednio i precyzyjnie oznakowany parking to podstawa bezpieczeństwa zarówno dla pieszych, jak i kierowców. W zakres naszych usług wchodzi:
 • wyznaczanie miejsc parkingowych wraz z numeracją
 • malowanie przejść dla pieszych
 • oznakowanie martwych pól
 • wyznaczanie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością
 • montaż odbojnic
 • malowanie znaków informacyjnych
 • montaż oznakowania pionowego, a zwłaszcza tablic informacyjnych, znaków drogowych, czy luster poprawiających widoczność.
  Malowanie poziome na parkingach i w garażach W naszej ofercie znajduje się oznakowanie garaży podziemnych, parkingów w centrach handlowych, a także parkingów przed obiektami usługowymi, szpitalami, czy biurowcami. Prawidłowe oznakowanie zarówno poziome, jak i pionowe takich miejsc, gwarantuje bezkolizyjną i bezpieczną komunikację, a także minimalizuje ryzyko nieszczęśliwych wypadków. Malowanie parkingów zgodnie z zasadami bezpieczeństwa Malowanie każdego parkingu planujemy zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa, a także aktualnymi zasadami BHP. Używamy nowoczesnych sprzętów, które zapewniają precyzję wykonanie, a także wysokiej jakości materiałów, które gwarantują odporność i nieścieralność, mimo natężonego ruchu. Wykonane przez nas malowanie miejsc parkingowych będzie czytelne i wyraźne przez wiele lat.

Galeria z realizacji

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.