...

Wyposażenie drogowe

Oznakowanie hal i obiektów magazynowych

oznakowanie-hal-magazynow-wyposazenie-drogowe

Wyraźne i precyzyjne oznaczenia hal oraz magazynów wpływają na bezpieczeństwo pracowników, a także usprawniają organizację każdego magazynu oraz hali.

Poprawne oznakowanie poziome, to jeden z najważniejszych elementów podczas projektowania magazynu. W naszej ofercie znajduje się m.in.:

  • oznaczanie ścieżek komunikacji pieszej oraz dróg transportowych
  • oznakowanie doków załadunkowych oraz ramp
  • poziome znaki specjalne
  • malowanie dróg ewakuacyjnych
  • malowanie słupów
  • montaż odbojnic
  • wyznaczanie dróg dla wózków widłowych

Dlaczego właściwe oznakowanie magazynu jest tak ważne?

Poprawnie wykonane oznakowanie miejsca pracy minimalizuje wypadki, zwiększając przy tym bezpieczeństwo pracowników. Ponadto usprawnia organizację pracy całego magazynu lub hali, równoważąc i porządkując m.in. ruch pieszych, czy wózków widłowych. Każdy z tych elementów natomiast bezpośrednio wpływa na wydajność oraz efektywność pracowników.

Stawiamy na precyzyjność

Oznakowanie obiektów magazynowych i hal wykonujemy z wielką precyzją, opierając się przy tym na obowiązujących normach BHP. Wykorzystujemy trwałe metody dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.

Galeria z realizacji

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.