...

Wyposażenie drogowe

Oznakowanie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych

wypo
 Osoby z niepełnosprawnością posiadają liczne uprawnienia, które mają ułatwić im poruszanie się po drodze. Jednym z nich jest specjalne oznakowanie miejsc parkingowych. Co wyróżnia miejsce parkingowe przystosowane dla osób z niepełnosprawnością?
Miejsce takie należy wyróżnić zarówno oznakowaniem poziomym, jaki i oznakowaniem pionowym. Na oznakowaniu poziomym powinien znajdować się znak P-24, czyli namalowana w białym kolorze osoba niepełnosprawna na niebieskim tle. Dodatkowo, obok powinna znaleźć się tabliczka ze znakiem d-18 lub d-18a wraz z tabliczką T-29.
Ile miejsc dla osób z niepełnosprawnością powinno znaleźć się na parkingu?
Ilość zależna jest od ogólnodostępnej liczby miejsc parkingowy.
  • 1 miejsce, jeżeli wszystkich stanowisk jest od 6 do 15 
  • 2 miejsca, jeżeli wszystkich stanowisk jest od 16 do 40
  • 3 miejsca, jeżeli wszystkich stanowisk jest od 41 do 100
  • 4% całkowitej liczby, jeżeli stanowisk jest ponad 100 
Metoda malowania cienkowarstwowego Malowanie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych wykonujemy metodą malowania cienkowarstwowego. Wykorzystujemy do tego farby akrylowe nakładane warstwą o grubości od 0,3 mm do 0,8 mm. Gwarantuje to niezwykle krótki czas schnięcia, a co za tym idzie utrudnienia w ruchu pojazdów zostają ograniczone do niezbędnego minimum.

Galeria z realizacji

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.