...

Wyposażenie drogowe

Oznakowanie cienkowarstwowe

malowanie-natryskowe
Oznakowanie cienkowarstwowe jest podstawowym i jednym z ważniejszych elementów organizacji ruchu drogowego. Wyróżnia je ekspresowy czar realizacji oraz niewielkie koszty. Zaletą oznakowania poziomego wykonanego metodą malowania cienkowarstwowego jest przede wszystkim krótki czas schnięcia. Zdecydowanie wpływa to na ograniczone do minimum utrudnienia w ruchu drogowym pojazdów i pieszych. Oznakowanie cienkowarstwowe – dane techniczne
  • wykorzystanie farb akrylowych
  • możliwość użycia koloru białego lub innego zgodnego z obowiązującymi przepisami
  • aplikacja poprzez natrysk hydrodynamiczny warstwy o grubości od 0,3mm do 0,8mm
  • zapewnienie odblasku poprzez natrysk mikrokulek odblaskowych gwarantuje odpowiednią widzialność w porach wieczornych
Jak przebiegają prace? W metodzie oznakowania cienkowarstwowego wykorzystywane są głównie malowarki samojezdne (w przypadku linii podłużnych), a także ręczne, które najlepiej sprawdzają się przy wykonywaniu strzałek, drobnych elementów i detali, a także przejść dla pieszych. Natrysk farby na podłoże odbywa się pod wysokim ciśnieniem, zapewniając odpowiednią precyzję, a także dokładne pokrycie nawierzchni. Kiedy wybrać malowanie cienkowarstwowe? Malowanie cienkowarstwowe polecamy przede wszystkim w miejscach, których nie cechuje zbyt wysokie natężenie ruchu drogowego. Doskonale sprawdzi się na drogach osiedlowych, parkingach, czy poza miastem.

Galeria z realizacji

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.