...

Wyposażenie drogowe

Montaż znaków U-24 – Luboń

znaki-u24-wyposazenie-drogowe

W Luboniu montowaliśmy znaki U-24 (lizaki) pomiędzy progami zwalniającymi w obrębie szkoły podstawowej. Wykorzystanie tych znaków uniemożliwia przejechanie pojazdów pomiędzy progami, co sprawia, że teren jest bezpieczniejszy dla uczniów i innych uczestników ruchu drogowego.

Dzięki naszym działaniom, udało nam się poprawić bezpieczeństwo wokół szkoły podstawowej, co ma kluczowe znaczenie dla ochrony dzieci i młodzieży na drodze.

Jesteśmy dumni z możliwości wspierania lokalnych społeczności poprzez dostarczanie rozwiązań infrastrukturalnych, które przyczyniają się do poprawy warunków bezpieczeństwa na drogach.

Galeria z realizacji

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.