...

Wyposażenie drogowe

Montaż słupków blokujących.

slupki-wyposazenie-drogowe

Zamontowaliśmy słupki blokujące, aby uniemożliwić przejazd samochodów przez trawnik i chodnik.

Słupki zwiększyły szczelność parkingu oraz uniemożliwiły niszczenie trawnika. Słupki zostały wykonane z rury ocynkowanej, pomalowanej na biało i oklejone czerwoną taśmą odblaskową.

Nasze działania miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz ochrony infrastruktury terenowej przed niepożądanym użytkowaniem. Jesteśmy zadowoleni, że możemy przyczynić się do utrzymania porządku i estetyki na terenie parkingu.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub potrzebują dodatkowych informacji, zachęcamy do kontaktu z nami. Jesteśmy gotowi sprostać Państwa potrzebom.

Galeria z realizacji

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.