...

Wyposażenie drogowe

Montaż radarów prędkości – Luboń

W Luboniu, na ulicy Wschodniej, zainstalowaliśmy dwa radary prędkości. Ich montaż ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drodze.

Dzięki tym urządzeniom, będziemy w stanie monitorować prędkość pojazdów i zapobiegać nadmiernemu przyspieszaniu, co przyczyni się do zmniejszenia ryzyka wypadków oraz poprawy warunków dla wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Jesteśmy dumni z możliwości wprowadzania nowoczesnych rozwiązań, które przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa na drogach naszych miast.

Galeria z realizacji

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.