...

Wyposażenie drogowe

Montaż media line – Poznań

media-line-poznan-wyposazenie-drogowe

W Poznaniu zamontowaliśmy oznakowanie poziome przed przejściami dla pieszych, specjalnie przeznaczone dla osób niewidomych. Oznakowanie „media line” zostało wykonane w płytach z guzkami, co umożliwia osobom słabowidzącym wyczuć, że zbliżają się do przejścia dla pieszych.

Nasze działania mają na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu korzystania z infrastruktury drogowej przez wszystkich użytkowników, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

Jesteśmy dumni z możliwości wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, które przyczyniają się do inkluzji i równości na drogach naszych miast.

Galeria z realizacji

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.