...

Wyposażenie drogowe

Miejsca dla osób niepełnosprawnych

niepelnosprawni-parking-wyposazenie-drogowe

Dlaczego miejsca dla osób niepełnosprawnych są pomalowane na niebiesko?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z 3 lipca 2015 roku miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością powinny być niebieskie, tak jak w niektórych krajach Unii Europejskiej oraz oznaczone znakiem D-18a i tabliczką T-29.

Jeżeli miejsce dla osób niepełnosprawnych nie jest pomalowane na niebiesko tylko jest oznaczone białymi liniami i białym symbolem niepełnosprawnego na bezbarwnej nawierzchni nie są już znakami drogowymi a parkowanie na nich przez pojazd do tego nieuprawniony niczym nie grozi.

Galeria z realizacji

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.