...

Wyposażenie drogowe

Malowanie terenu magazynowego – Poznań

oznakowanie-poziome-doki-poznan-wyposazenie-drogowe

Przeprowadziliśmy wykonanie oznakowania poziomego na terenie magazynowym w Poznaniu.

Nasze działania miały na celu poprawę organizacji oraz bezpieczeństwa na tym obszarze, umożliwiając klarowne oznaczenie miejsc przeznaczonych do składowania oraz swobodne poruszanie się po terenie magazynu. Dzięki naszemu doświadczeniu i profesjonalizmowi, teren ten jest teraz bardziej funkcjonalny i zorganizowany, co wpływa pozytywnie na efektywność pracy oraz zapewnienie bezpiecznych warunków dla pracowników.

Jesteśmy dumni z możliwości wspierania logistyki poprzez dostarczanie wysokiej jakości rozwiązań infrastrukturalnych dla sektora magazynowego.

Galeria z realizacji

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.