...

Wyposażenie drogowe

Malowanie kopert i montaż blokady parkingowej

malowanie-kopert-wyposazenie-drogowe

Wykonaliśmy malowanie kopert oraz zamontowaliśmy jedną blokadę parkingową. Montaż blokady ma uniemożliwić dostęp do miejsc parkingowych osobom nieupoważnionym.

Nasze działania miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ograniczenie dostępu do miejsc parkingowych dla osób nieuprawnionych. Jesteśmy zadowoleni, że możemy przyczynić się do skutecznego zarządzania przestrzenią parkingową i zapewnienia porządku na terenie obiektu.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub potrzebują dodatkowych informacji, zachęcamy do kontaktu z nami. Jesteśmy gotowi sprostać Państwa potrzebom.

Galeria z realizacji

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.