...

Wyposażenie drogowe

Malowanie hali magazynowej – Białystok

dav

W Białymstoku przeprowadziliśmy oznakowanie magazynu. Zakres prac obejmował usuwanie istniejącego oznakowania, trasowanie oraz malowanie nowego.

Nasze działania miały na celu poprawę organizacji oraz bezpieczeństwa w magazynie, umożliwiając klarowne oznaczenie obszarów składowania i poruszania się. Dzięki naszemu zaangażowaniu i profesjonalizmowi, magazyn jest teraz lepiej zorganizowany i bezpieczny dla pracowników oraz sprawnie funkcjonuje w codziennej działalności.

Jesteśmy dumni z możliwości wspierania efektywnej logistyki poprzez dostarczanie wysokiej jakości rozwiązań infrastrukturalnych dla sektora magazynowego.

Galeria z realizacji

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.