...

Wyposażenie drogowe

Malowanie grubowarstwowe strukturalne – Poznań

malowanie-grubowarstwowe-poznan-wyposazenie-drogowe

Przeprowadziliśmy malowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne o strukturze nieregularnej na przejściu dla pieszych. Dzięki tej strukturze, pasy są znacznie mniej śliskie w porównaniu z malowaniem gładkim, co wpływa korzystnie na bezpieczeństwo pieszych.

Nasze działania mają na celu poprawę warunków użytkowania przejścia dla pieszych oraz minimalizację ryzyka poślizgu i wypadków.

Jako specjaliści w dziedzinie oznakowania drogowego, dbamy o dostarczanie rozwiązań, które zapewniają maksymalne bezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Galeria z realizacji

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.