Strona główna » Usługi » Projekty organizacji ruchu

Projekty organizacji ruchu

Posiadamy bogate doświadczenie w tworzeniu projektów stałej i czasowej organizacji ruchu, zarówno na drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych, ekspresowych, jak i na autostradach. Nasze usługi w tym zakresie świadczymy na terenie województwa dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego, wielkopolskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

Stała zmiana organizacji ruchu, infrastruktury lub lokalnych przepisów dotyczących stosowania znaków i sygnałów drogowych, wymaga sporządzenia profesjonalnej dokumentacji projektowej, która zarówno odzwierciedli oczekiwania naszych klientów, jak i spełni wymogi właściwych organów zarządzania ruchem na drodze. Sporządzony przez nas projekt umożliwi wprowadzenie zmian na istniejącej drodze lub wybudowanie nowej.

Tymczasowa organizacja ruchu najczęściej spowodowana jest robotami drogowymi, imprezami kulturowymi i masowymi lub częściowym zamknięciem danego odcinka drogi publicznej, które to wymuszają czasowe zmiany w ruchu drogowym. Przygotowany przez nas projekt zawiera nie tylko szczegółowy plan zmian, ale także opis zagrożeń wynikający z tych zmiany oraz środków, które mają im zapobiegać.

W ramach naszych usług tworzymy również projekty uproszczone, które dotyczą szczególnych przypadków zmian tymczasowych, związanych z pracami powtarzalnymi: okresową wycinką drzew, koszeniem traw, prowadzeniem badań drogowych w pasie rozdziału, malowaniem oznakowania poziomego czy też pracami porządkowymi w pobliżu pasa drogowego, które także wymagają zgody właściwych organów.

Tworzone przez nas projekty organizacji ruchu pozwolą na szybkie i sprawne uzyskanie niezbędnej zgody.

Skontaktuj się z nami w sprawie wyceny projektu.