Strona główna » OZNAKOWANIE POZIOME » Oznakowanie cienkowarstwowe

Oznakowanie cienkowarstwowe

Przy realizacji oznakowania poziomego najczęściej stosowaną techniką jest oznakowanie cienkowarstwowe.

W procesie malowania wykorzystuje się farby akrylowe.

Zaletą zastosowania takich farb jest bardzo krótki czas schnięcia, dzięki czemu utrudnienia w ruchu pojazdów zostają ograniczone do niezbędnego minimum.

Podstawowe dane techniczne oznakowania cienkowarstwowego:

  • farby nakładane warstwą o grubości od 0,3 mm do 0,8 mm;
  • aplikacja poprzez natrysk hydrodynamiczny;
  • kolor biały lub inne dopuszczone przepisami;
  • zapewnienie odblasku poprzez natrysk mikrokulek odblaskowych.